Raiz Kids: Melabur untuk Masa Depan Si Kecil Anda!

Raiz Kids adalah kaedah mudah untuk menyimpan dan melabur secara berkala untuk si kecil anda.

Kami memahami bahawa kehidupan menjadi sibuk dan tidak teratur dengan si kecil. Bagi ibu bapa dan datuk nenek dalam komuniti Raiz kami, kami tahu bahawa tidak mudah untuk memulakan dan mengurus dana simpanan untuk mereka.

 

Apakah itu Raiz Kids?

Raiz Kids adalah cara mudah untuk menyimpan dan melabur untuk si kecil anda yang berumur di bawah 18 tahun. Raiz Kids bukanlah akaun yang berasingan. Ianya adalah sebahagian daripada akaun Raiz anda sebagai sub-akaun baru.

Sama seperti baki akaun Raiz anda, anda boleh membuat pelaburan melalui duit baki pembelian anda, auto-labur atau pelaburan sekaligus ke dalam Raiz Kids anda.

 

Bagaimana Raiz Kids berfungsi?

Raiz Kids berfungsi dengan menggunakan akaun Raiz anda yang sedia ada. Anda memilih sebahagian baki anda untuk disetkan sebagai simpanan Raiz Kids. Raiz Kids kemudiannya akan membahagikan simpanan tersebut secara sama rata kepada bilangan “kids” yang telah anda namakan.

Contohnya, jika anda memilih RM500 daripada baki akaun Raiz anda yang berjumlah RM1,000, 50% (RM500/RM1,000) daripadanya akan diletakkan dalam Raiz Kids. Apabila anda melabur RM10 secara berkala, 50% daripadanya (RM5) juga akan diletakkan dalam Raiz Kids.

Sebarang pelaburan berikutnya akan disumbangkan ke dalam Raiz Kids mengikut peratusan yang telah anda pilih pada awalnya.

Apabila anak anda mencapai usia 18 tahun, mereka kemudiannya dapat membuka akaun Raiz mereka sendiri. Anda mempunyai pilihan untuk simpanan Raiz Kids ini dipindahkan ke dalam akaun mereka. Jika tidak, dana ini akan kekal di dalam akaun anda – ia tidak akan dipindahkan secara automatik.

 

Apakah kelebihan menggunakan Raiz Kids?

Melalui Raiz Kids, anda dapat menerapkan falsafah Raiz yang sama iaitu pelaburan berkala secara automatik, lihat ia berkembang untuk anda dan si kecil tanpa memberi kesan kepada gaya hidup anda.

Bergantung kepada usia si kecil, anda boleh melihat anggaran matlamat simpanan si kecil apabila mereka mencapai umur 18 tahun.

Perlu diingat, prestasi masa lalu bukanlah petunjuk untuk pulangan masa hadapan. Namun, kami percaya pelaburan secara berkala adalah salah satu kunci untuk membina simpanan dalam jangka masa panjang.

 

 


Maklumat Penting 

Maklumat di laman web ini adalah nasihat umum sahaja. Ini bermakna ia tidak mempertimbangkan objektif pelaburan, keadaan kewangan atau keperluan pelaburan seseorang.

Sekiranya anda seorang pelabur, anda harus berjumpa dengan penasihat berlesen anda sebelum menggunakan apa-apa maklumat yang terdapat dalam artikel ini untuk memahami sepenuhnya manfaat dan risiko yang berkaitan dengan produk Raiz.

Maklumat di laman web ini adalah sulit. Ia tidak boleh diterbitkan semula, diedarkan atau didedahkan kepada orang lain. Maklumat tersebut berdasarkan andaian atau keadaan pasaran yang berubah tanpa notis. Ini akan mempengaruhi ketepatan maklumat.

Dalam apa jua keadaan maklumat yang akan digunakan oleh, atau disampaikan kepada, seseorang untuk tujuan membuat keputusan mengenai pelaburan di Raiz, prestasi pulangan masa lalu produk Raiz tidak boleh dijadikan panduan semasa membuat keputusan untuk melabur dalam Raiz dan bukan peramal prestasi masa depan yang baik.

Iklan ini tidak disemak oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC).