Pelbagaikan lagi portfolio anda dengan Emas!

Click here for English

10-03-2022

Biasanya, emas akan mengatasi nilai aset pelaburan lain — terutamanya ketika kejatuhan pasaran.

 

Pertumbuhan sejak awal tahun hingga kini

(1 Jan 2022 – 8 Mac 2022)

 

Raiz kini memberi anda pilihan untuk mempelbagaikan lagi portfolio anda dengan pelaburan EMAS melalui Dana Affin Hwang Shariah Gold Tracker yang tersedia dalam Portfolio Bolehubah!

 

 

Untuk menambah dana Emas ini ke dalam Portfolio Bolehubah anda;

Buka aplikasi Raiz > Labur > Portfolio > ikon Portfolio Bolehubah (kanan sekali) > Kemas Kini Portfolio.

Anda boleh memperuntukkan sehingga 30%.

Miliki lebih kawalan sendiri dengan Portfolio Bolehubah. Klik sini untuk info lanjut dan sini untuk menonton video cara-cara untuk mengubah portfolio anda ke Portfolio Bolehubah.

 


Maklumat Penting 

Maklumat di laman web ini adalah nasihat umum sahaja. Ini bermakna ia tidak mempertimbangkan objektif pelaburan, keadaan kewangan atau keperluan pelaburan seseorang.

Sekiranya anda seorang pelabur, anda harus berjumpa dengan penasihat berlesen anda sebelum menggunakan apa-apa maklumat yang terdapat dalam artikel ini untuk memahami sepenuhnya manfaat dan risiko yang berkaitan dengan produk Raiz.

Maklumat di laman web ini adalah sulit. Ia tidak boleh diterbitkan semula, diedarkan atau didedahkan kepada orang lain. Maklumat tersebut berdasarkan andaian atau keadaan pasaran yang berubah tanpa notis. Ini akan mempengaruhi ketepatan maklumat.

Dalam apa jua keadaan maklumat yang akan digunakan oleh, atau disampaikan kepada, seseorang untuk tujuan membuat keputusan mengenai pelaburan di Raiz, prestasi pulangan masa lalu produk Raiz tidak boleh dijadikan panduan semasa membuat keputusan untuk melabur dalam Raiz dan bukan peramal prestasi masa depan yang baik.

Iklan ini tidak disemak oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC).