Dividen (atau Pengagihan)

02-03-2021

Dividen diisytiharkan setiap akhir tahun kewangan (jika ada). Sebilangan dana unit amanah mempunyai tahun kewangan berakhir setiap Disember, sebilangan lagi setiap Mac, sebilangan pada bulan Jun – ianya bergantung.

Portfolio Raiz terdiri daripada 3 dana ASNB;

Portfolio Raiz

Untuk ASN Equity 3, tahun kewangannya berakhir pada Mac.

Untuk ASN Imbang 2, ia juga bulan Mac.

Untuk ASN Sara 1, juga pada bulan Mac!

Oleh itu, jika anda memegang pelaburan di Raiz Portfolio anda hingga akhir bulan Mac, anda mungkin akan melihat dividen dilaburkan semula ke dalam akaun anda pada bulan April 2021!

 


Maklumat Penting

Maklumat di laman web ini adalah nasihat umum sahaja. Ini bermakna ia tidak mempertimbangkan objektif pelaburan, keadaan kewangan atau keperluan pelaburan seseorang.

Sekiranya anda seorang pelabur, anda harus berjumpa dengan penasihat berlesen anda sebelum menggunakan apa-apa maklumat yang terdapat dalam artikel ini untuk memahami sepenuhnya manfaat dan risiko yang berkaitan dengan produk Raiz.

Maklumat di laman web ini adalah sulit. Ia tidak boleh diterbitkan semula, diedarkan atau didedahkan kepada orang lain. Maklumat tersebut berdasarkan andaian atau keadaan pasaran yang berubah tanpa notis. Ini akan mempengaruhi ketepatan maklumat.

Dalam apa jua keadaan maklumat yang akan digunakan oleh, atau disampaikan kepada, seseorang untuk tujuan membuat keputusan mengenai pelaburan di Raiz, prestasi pulangan masa lalu produk Raiz tidak boleh dijadikan panduan semasa membuat keputusan untuk melabur dalam Raiz dan bukan peramal prestasi masa depan yang baik.

Iklan ini tidak disemak oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC).