Bon / Sukuk: Apa tu?

 

 • Apa itu Bon?
  • Ia adalah hutang – apabila pelabur memberi pinjaman kepada syarikat atau kerajaan. Jadi, pelabur bon dibayar faedah ke atas pinjaman tersebut.
  • Fikirkan tentang ini – anda meminjam dari bank. Jadi, bank dibayar faedah.
  • Bon mempunyai penarafan, contohnya AAA – ia menunjukkan keupayaan kewangan syarikat untuk membayar pelabur.
  • Bon patuh Shariah digelar Sukuk. Sukuk membentuk sebahagian besar pasaran bon Malaysia.
  • Sehingga 31 Mei 2021, saiz pasaran bon Malaysia ialah RM1.68 trilion – Hub Info Bon BNM.
  • Salah satu dana di bawah portfolio Raiz, dana ASN Sara 1, melabur 56% dalam bon (pada 31 Mei 2021).

 • Mengapa syarikat mengeluarkan bon / sukuk?
  • Syarikat-syarikat menerbitkan bon / sukuk untuk mendapatkan wang untuk membiayai projek-projek baru, membiayai operasi dan mengembangkan perniagaan.
  • Ia juga merupakan cara alternatif bagi syarikat untuk mendapatkan wang selain daripada mendapatkan pinjaman bank atau menerbitkan saham-saham baru.
 • Mengapa kerajaan mengeluarkan bon / sukuk?
  • Kerajaan menerbitkan bon / sukuk untuk mendapatkan wang bagi perbelanjaan pembangunan negara dan modal kerja kerajaan.
  • Sekuriti Kerajaan Malaysia (MGS) dan Terbitan Pelaburan Kerajaan (GII), yang merupakan bon jangka panjang, diterbitkan oleh kerajaan Malaysia untuk mendapatkan wang bagi perbelanjaan pembangunan.
  • Bil Perbendaharaan Malaysia (MTB) dan Bil Perbendaharaan Islam Malaysia (MITB) adalah bon jangka pendek yang diterbitkan untuk memenuhi keperluan modal kerja kerajaan.

 


Maklumat Penting

Maklumat di laman web ini adalah nasihat umum sahaja. Ini bermakna ia tidak mempertimbangkan objektif pelaburan, keadaan kewangan atau keperluan pelaburan seseorang.

Sekiranya anda seorang pelabur, anda harus berjumpa dengan penasihat berlesen anda sebelum menggunakan apa-apa maklumat yang terdapat dalam artikel ini untuk memahami sepenuhnya manfaat dan risiko yang berkaitan dengan produk Raiz.

Maklumat di laman web ini adalah sulit. Ia tidak boleh diterbitkan semula, diedarkan atau didedahkan kepada orang lain. Maklumat tersebut berdasarkan andaian atau keadaan pasaran yang berubah tanpa notis. Ini akan mempengaruhi ketepatan maklumat.

Dalam apa jua keadaan maklumat yang akan digunakan oleh, atau disampaikan kepada, seseorang untuk tujuan membuat keputusan mengenai pelaburan di Raiz, prestasi pulangan masa lalu produk Raiz tidak boleh dijadikan panduan semasa membuat keputusan untuk melabur dalam Raiz dan bukan peramal prestasi masa depan yang baik.

Iklan ini tidak disemak oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC).