Akaun Auto-bundar & Akaun Pembiayaan: Apa Perbezaannya?

 

Click here for English

17/04/2023

 

Akaun Auto-bundar & Akaun Pembiayaan:

Apa Perbezaanya?

 

Keliru dengan perbezaan di antara Akaun Auto-bundar & Akaun Pembiayaan di Raiz app anda? Ini akan membantu anda!

 

Akaun Auto-bundar (Round-up Account)

Akaun Auto-bundar digunakan untuk merekod transaksi pembayaran untuk pembundaran (‘round-ups’). Setiap kali anda membuat pembayaran menggunakan kad debit dan kredit anda, Raiz akan merekod dan membundarkan pembayaran tersebut, seterusnya melaburkan duit baki itu secara automatik.

Anda boleh memautkan;

  • Kad debit Maybank
  • Kad debit dan kredit VISA

 

Akaun Pembiayaan (Funding Account)

Akaun Pembiayaan digunakan untuk membiayai pelaburan anda. Setiap kali anda membuat pelaburan, debit kad anda yang telah dihubungkan kepada Akaun Pembiayaan akan dicaj.

Anda boleh memautkan;

  • Kad debit yang dikeluarkan di Malaysia

 


Tiada aplikasi Raiz lagi?

Muat turun sekarang di Apple App Store atau Google Play Store!

 

raiz rewards

Maklumat Penting 

Maklumat di laman web ini adalah nasihat umum sahaja. Ini bermakna ia tidak mempertimbangkan objektif pelaburan, keadaan kewangan atau keperluan pelaburan seseorang.

Sekiranya anda seorang pelabur, anda harus berjumpa dengan penasihat berlesen anda sebelum menggunakan apa-apa maklumat yang terdapat dalam artikel ini untuk memahami sepenuhnya manfaat dan risiko yang berkaitan dengan produk Raiz.

Maklumat di laman web ini adalah sulit. Ia tidak boleh diterbitkan semula, diedarkan atau didedahkan kepada orang lain. Maklumat tersebut berdasarkan andaian atau keadaan pasaran yang berubah tanpa notis. Ini akan mempengaruhi ketepatan maklumat.

Dalam apa jua keadaan maklumat yang akan digunakan oleh, atau disampaikan kepada, seseorang untuk tujuan membuat keputusan mengenai pelaburan di Raiz, prestasi pulangan masa lalu produk Raiz tidak boleh dijadikan panduan semasa membuat keputusan untuk melabur dalam Raiz dan bukan peramal prestasi masa depan yang baik.

Iklan ini tidak disemak oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC).